GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghiệp Toàn Cầu đã đăng ký thành công nhãn hiệu GIMS.