balkansko dam don

PALANG BALKANSKO DẦM ĐƠN (DÙNG CHO NƠI GIỚI HẠN CHIỀU CAO)

Palang cáp điện dầm đơn Balkansko (Dùng cho nơi giới hạn chiều cao nâng)

Tải trọng nâng: 200 – 12 500 kg

Chiều cao nâng: 6 – 36 mét (Loại đặc biệt lên tới 72 mét)

Tốc độ nâng hạ: 4 – 16 mét/ phút (Loại đặc biệt lên tới 32 mét / phút)

Tốc độ di chuyển ngang: 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 mét/ phút 

Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

balkansko dam don

(1) with load limitation

Type Reeving 4/1 Dimensions, mm
Lifting
height, m
Lifting
capacity, kg
Lifting speed m/min L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 B B1 B2 B3 B4 B5 e C D
4 6 4/1 6/1
L1
T393… H3 6 2000 914 954 412 280 54 50 536 70 200 297 34 130…
150
730
795(1)
465 125…
105
270…
335
45 29 970 175
T394… H3 6 4000 1026 1090 467 280 58 43 536 80 200 357 34 130…
150
860
925(1)
545 125…
105
270…
335
50 29 1160 175
T395… H3 6 6300 1086 1153 492 310 68 44 595 80 232 355 33 130…
150
860
925(1)
545 145…
125
300…
365
56 29 1310 210

 

Type Reeving 4/1 Lifting speed m/min
Lifting
height, m
Lifting
capacity, kg
8 12 8/2 12/2
Weight, kg
T393… H3 6 2000 278 301
T394… H3 6 4000 460 507
T395… H3 6 6300 585 595 650