BÁNH XE DI CHUYỂN DẦM ĐƠN CÓ MOTOR ITS

Danh mục: ,

Mô tả

Bảng thông số chi tiết bánh xe dầm đơn có motor của palang xích điện ITS:

bảng thông số chi tiết của bánh xe dầm đơn palang its đài loan

 

bảng thông số chi tiết của bánh xe dầm đơn palang its đài loan