PALANG BALKANSKO DẦM ĐƠN (DÙNG CHO NƠI GIỚI HẠN CHIỀU CAO)

Mô tả

Palang cáp điện dầm đơn Balkansko (Dùng cho nơi giới hạn chiều cao nâng)

Tải trọng nâng: 200 – 12 500 kg

Chiều cao nâng: 6 – 36 mét (Loại đặc biệt lên tới 72 mét)

Tốc độ nâng hạ: 4 – 16 mét/ phút (Loại đặc biệt lên tới 32 mét / phút)

Tốc độ di chuyển ngang: 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 mét/ phút 

Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

balkansko dam don

(1) with load limitation

Type Reeving 4/1 Dimensions, mm
Lifting
height, m
Lifting
capacity, kg
Lifting speed m/min L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 B B1 B2 B3 B4 B5 e C D
4 6 4/1 6/1
L1
T393… H3 6 2000 914 954 412 280 54 50 536 70 200 297 34 130…
150
730
795(1)
465 125…
105
270…
335
45 29 970 175
T394… H3 6 4000 1026 1090 467 280 58 43 536 80 200 357 34 130…
150
860
925(1)
545 125…
105
270…
335
50 29 1160 175
T395… H3 6 6300 1086 1153 492 310 68 44 595 80 232 355 33 130…
150
860
925(1)
545 145…
125
300…
365
56 29 1310 210

 

Type Reeving 4/1 Lifting speed m/min
Lifting
height, m
Lifting
capacity, kg
8 12 8/2 12/2
Weight, kg
T393… H3 6 2000 278 301
T394… H3 6 4000 460 507
T395… H3 6 6300 585 595 650