PALANG KULI GIỚI HẠN CHIỀU CAO ( KIỂU KE)

Mô tả

Palang Kuli giới hạn chiều cao (kiểu lowhead-room) thường được sử dụng để tối ưu hóa chiều cao nâng hạ phù hợp nhà xuỏng có chiều cao hạn chế.