TAY BẤM ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC

Mô tả

 

Tay bấm điều khiển cầu trục là công cụ dùng để điều khiển Palang của Cầu trục hoạt động. Tay bấm điều khiển cầu trục có 2 dạng : dạng có dây và dạng không. Mỗi loại đặc trưng và ưu điểm khác nhau.

Tay bấm điều khiển dạng có dây rất dễ sử dụng và lắp đặt.  Hàng luôn có sẵn ở kho công ty các loại như sau :

Tay bấm điều khiển loại 2 nút có chức năng nâng lên, hạ xuống và 1 nút ngừng khẩn cấp.

Tay bấm điều khiển loại 4 nút có chức năng nâng lên, hạ xuống, chạy qua, chạy lại và 1 nút ngừng khẩn cấp.

Tay bấm điều khiển loại 6 nút có chức năng nâng lên, hạ xuống, chạy qua, chạy lại, chạy tới, chạy lui và 1 nút ngừng khẩn cấp.

Tay bấm điều khiển loại 10 nút có chức năng nâng lên, hạ xuống, chạy qua, chạy lại, chạy tới, chạy lui và 1 nút ngừng khẩn cấp. Loại này có thể điều khiển song song 2 palang của cầu trục. 

Chúng tôi cũng có thể cung cấp và lắp đặt tay bấm điều khiển theo yêu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng.

TAY BẤM ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC