chuyên ngành

Palang là gì?

April 10, 2015

  Theo kiến thức học vật lý thì Palang là một hệ thống gồm nhiều ròng ròng cố đinh + ròng ròng động, mà ta có thể tác động lực kéo lên dây (xích hoặc cáp) thông qua sức người hoặc...
Read