Tư vấn thiết kế miễn phí

Quý công ty đang lên kế hoạch dự toán về lắp đặt cầu trục cổng trục trong xưởng sản xuất, hay cần tính toán vấn đề kỹ thuật và lợi ích khi sử dụng cầu trục cổng trục, vui lòng liên hệ với GIMS để được hỗ trợ tư vấn thiết kế miễn phí.

+ Cầu trục dầm đôi.

+ Cầu trục dầm đơn.

+ Cầu trục dựa tường.

+ Cầu trục treo.

+ Cầu trục quay.

+ Monorail.

+ Cổng trục dầm đôi.

+ Cổng trục dầm đơn.

+ Bán cổng trục dầm đôi.

+ Bán cổng trục dầm đơn.

+ Cổng trục đẩy tay