Tuyển dụng

KỸ SƯ CƠ KHÍ

July 1, 2017

Số lượng: 02 Cấp bậc: Nhân viên Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định NGÀNH NGHỀ Cơ Khí – Chế Tạo – Cơ Điện – Thiết bị nâng NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh MỨC LƯƠNG Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC...
Read

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

August 1, 2016

Số lượng: 02 Cấp bậc: Nhân viên Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hành chính – Nhân sự NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh MỨC LƯƠNG Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu cho BGĐ...
Read